A.L. TIMISOARA


Adresa: Bv. Republicii nr. 21
Telefon: 0256 294 627
Persoana de contact
Sef serviciu Latcu Florentin

P.L. LUGOJ


Adresa: Str. Timisorii nr. 27-33
Telefon: 0256 351 812
Fax:0256 336 604
Persoana de contact
Miculescu Mircea

P.L. SANNICOLAU MARE


Adresa: Str. Republicii nr. 15
Telefon: 0256 370 692
Persoana de contact
Malatcov Doina

P.L. FAGET


Adresa: Str. Victor Fenesiu nr.3
Telefon: 0256 320 243
Persoana de contact
Todorescu Alexandru

P.L. BUZIAS


Adresa: Str. Principala nr. 16
Telefon: 0256 321 450
Persoana de contact
Dragan Nastasia

P.L. DETA


Adresa: Str. Victoriei nr. 36
Telefon: 0256 391 371
Persoana de contact
Neda Valeria

P.L. JIMBOLIA


Adresa: Str. Lorena nr. 1
Telefon: 0256 360 695
Persoana de contact
Patrolea Ionel

DESPRE AGENTIA JUDETEANA...


         Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis este localizata in Timisoara pe bulevardul Republicii nr.21, telefon: 0256/294627, fax: 0256/294234, e-mail: ajofm@tm.anofm.ro

        Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis este organizata si functioneaza potrivit Legii nr.145/1998, modificata prin OUG nr. 294/2000, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr.768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza regulamentului-cadru de organizare si functionare precum si a structurilor organizatorice aprobate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
        A.J.O.F.M. Timis functioneaza ca unitate cu personalitate juridica, este subordonata A.N.O.F.M. Bucuresti si are caracter public. La rândul ei A.J.O.F.M. Timis organizeaza, coordoneaza si realizeaza activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca la nivelul judetului.
        În vederea realizarii atributiilor ce-i revin A.J.O.F.M. Timis a înfiintat în subordinea sa o agentie locala de furnizare a serviciilor pentru ocupare; Agentia Locala Timisoara cu puncte de lucru la Lugoj,Buzias,Faget,Sânnicolau Mare,Jimbolia si Deta
         Obiectivele principale ale A.J.O.F.M. Timis sunt institutionalizarea dialogului social în domeniul fortei de munca precum si realizarea si implementarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor. În baza Legii 76/2002 Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, A.J.O.F.M. Timis deserveste ambele componente ale pietei muncii, respectiv persoanele în cautarea unui loc de munca si somerii, pe de o parte, iar de cealalta parte, angajatorii.
         A.J.O.F.M. Timis are urmatoarele atributii:
               - asigura si coordoneaza aplicarea politicilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
               - organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neîncadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
               - actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
               - coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru înfaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern ;
               - organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea ocuparii si realizarii echilibrului între cererea si oferta de forta de munca;
               - coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere în situatii de concedieri masive de personal;
               - sustine relatii de parteneriat si cofinantare în crearea de noi locuri de munca, îndeosebi în zonele defavorizate si în cele în care piata muncii este puternic tensionata;
               - aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
               - asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
               - elaboreaza studii si analize în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
               - face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice în profil teritorial;
               - administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
               - acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca ;
               - propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
               - elaboreaza în baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora ;
               - aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state în domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
               - realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
               - promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiintata în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
               - organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
               - evalueaza si selecteaza proiectele;
               - monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
               - pregateste si încheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
               - raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
               - evalueaza implementarea proiectelor selectate si raporteaza rezultatele catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.